Nyinstallation, reparation, service och underhåll, elvärmeinstallation och felsökning, gamla elcentralbyte, planering och utförande.