Det är dags att byta gamla elcentraler om -Proppen går/säkringen löser ofta ut när du sätter på diskmaskinen, micron eller annan elapparat -Din elcentral är gammal: 30-50 år -Din elcentral saknar jordfelsbrytare -Du planerar en större renovering och kan vid byte av elcentral se till att varje vitvara får en egen säkring Vi byter för dig fort och noga med låg pris! Be offert om redan idag!
 

Det är dags att byta gamla elcentraler om

-Proppen går/säkringen löser ofta ut när du sätter på diskmaskinen, micron eller annan elapparat
-Din elcentral är gammal: 30-50 år
-Din elcentral saknar jordfelsbrytare
-Du planerar en större renovering och kan vid byte av elcentral se till att varje vitvara får en egen säkring

Vi byter för dig fort och noga med låg pris!
Be offert om redan idag!